Internetis turvaliselt

E-eluviisi järjest suurenev tähtsus igapäevases elus nõuab ka suuremat tähelepanu selle turvalisuse tagamisele. Andmete poolt kantaval teabel on oluline väärtus nii äriprotsesside kui sellega seotud inimeste ja tehniliste süsteemide jaoks.

Aitame teil saada parema ülevaate oma ettevõtte küberturbe olukorrast ning pakume nii konsultatsioone kui tehnilisi lahendusi nende teostamiseks.